|

GAP Rehberler Odası için ilk adım atıldı

Kaynak: Turizmhabercisi

Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından rehberlik meslek örgütlerindeki yeniden yapılanma süreci sürüyor. İstanbul, Antalya ve İzmir’deki mevcut Rehber Esnaf Odaları yasa gereğince seçime gidip yönetimlerini yenilerken, ülkemizin dört bir yanına dağılmış rehber dernekleri de ‘Oda’laşma yönünde adımlar atıyor.

Şanlıurfa merkezli GAP Rehberler Odası’nın kurulması için dün ilk adım atıldı. Şanlıurfa Rehberler Derneği (ŞURED) Başkanı Kamil Türkmen, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman illerinin bağlı olacağı “Bölgesel GAP Rehber Odası”nın kuruluş dilekçesini dün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimine teslim ettiklerini açıkladı. Türkmen, bu yeni yapılanmanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“15 Ekim 2012 Pazartesi günü (dün) itibariyle Bakanlığımız AR-GE Müdürlüğüne 65 kişinin ikametgah belgesi ve imzalı dilekçeleriyle birlikte,merkezin Şanlıurfa olmak üzere Mardin, Diyarbakır, Adıyaman illerinin bağlı olacağı ‘Bölgesel GAP Rehber Odası’nın kuruluş dilekçelerini elden teslim ettim. Tabii ki hangi illerin, hangi odalara bağlı olacağını Bakanlık belirleyecek. Burada özellikle hangi illerdeki rehberlerin ve ileride şu anda rehber olmayan illerde yerleşebilecek rehberlerin durumu da göz önünde bulundurulmalı, çalışma sadece rehber olan illerle sınırlı kalmamalı tüm ilerin hangi odalara bağlanacağı konusu da belirtilmeli diye düşünüyorum.”

Muğla ve Aydın’da da Oda kuruluyor

Daha önce de Kuşadası Rehberler Derneği Aydın’da; Bodrum Rehberler Derneği de Muğla’da Rehber Odası kurmak için Valiliğe başvurmuştu.

Resmi Gazete’nin 22 Haziran sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na göre ülkemiz genelindeki rehberlerin hepsi zorunlu olarak meslek kuruluşu üyesi olacak. Yasada; “Turist rehberlerinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları zorunludur” deniliyor.

Sınırları içinde en az 150 turist rehberinin yerleşim yerinin bulunduğu her ilde, 50 turist rehberinden az olmamak üzere, il bazında kayıtlı olan toplam turist rehberi sayısının en az yüzde 20′sinin valiliğe başvurusu üzerine, tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan odalar kurulabilecek. Odaların merkezleri kuruldukları il olacak. Aynı ilde birden fazla oda kurulabilecek.

Okunma: 1678 Kişi
Etiket:
.